ÇABALAMALAR    17.05.2021

Bu sayfada yer alan çabalama başlıkları:

1- Çabalamalar Nedir

2- İşleri̇ Ters Gi̇den Ve Maddi̇ Darlık Yaşayanlar İçi̇n Bi̇r Uygulama
ÇABALAMALAR NEDİR?

Çabalamalar; "Si̇ze derdi̇ni̇zi̇ ve onun şi̇fasini bi̇ldi̇reyi̇m mi̇? Di̇kkat edi̇n! Si̇zi̇n derdi̇ni̇z günahlar, devanız da i̇sti̇ğfardır" (Beyhakî, Şu‘abü’l-Îmân) “Hastalarınızı sadaka ile tedavi ediniz” “İyilik ömrü artırır, sadaka günahları giderir ve kötü ölümden korur. [Taberani] hadislerine istinaden dertlere deva ve hastalıklara şifa bulma çabalamasıdır. Tevbe ve istiğfar şifa niyetiyle değil ancak ve ancak günahlardan arınma niyeti ile yapılır. Biz burada günahlarımızın dünyadaki neticelerinden olan hastalık ve bir kısım musibetlerden kurtulmak gayesi ile  sadaka ve istiğfarlar ile Rabbimizin kapısına yöneliyoruz. O dilerse dermanı hemen verir, dilerse ahirette mükafakatını verir.

Buradaki niyet, tavsiye edilen sadaka tür ve sayıları dinin bir emri değil bizim tecrübe ederek belirlediğimiz rakamlardır. Bu sayılar ve cinsler artırılabilir, azaltılabilir, değiştirilebilir. Önemli olan samimiyetle Rabbe yönelmektir. Sayı ve cinslere değer atfederek bidat oluşturmaktan Allah’a sığınırım. Gayret bizden tevfik Allah’tandır.

Ömer (r.a.) bir defasında yağmur duasına çıktı. Geri dönünceye kadar bağışlanma dilemekten başka bir şey yapmadı. Yağmur yağınca, yanın­da bulunanlar: “Biz senin yağmur için dua ettiğini görmedik” dediler. O da: “Ben göğün yağmur gelen kapılarına vurdum” buyurmuş sonra da;

Onlara dedim ki: «Rabbinizden bağışlanma dileyin! Çünkü O, günahları çokça bağışlayıcıdır. Bağışlanma dileyin ki üzerinize bol bol yağmur yağdırsın. Mallarınızı, evlatlarınızı çoğaltsın, size bağlar, bahçeler versin, sizin için ırmaklar akıtsın. (Nuh 10-12) ayetlerini okumuştur.

Çabalamaları yazarken, Ersin Aytaç’ın Şifa Anahtarı kitabından faydalandım ve bazı yerlerde eklemelerle genişlettim. Kendisine minnetlerimi sunarım…


BEREKET UYGULAMASI    17.05.2021

İŞLERİ TERS GİDEN VE MADDİ DARLIK YAŞAYANLAR İÇİN BİR UYGULAMA

"Kim benim zikrimden yüz çevirirse, şüphesiz onun sıkıntılı bir hayatı olacak..." (Taha Suresi, 124)

Her sabah namazı ardından (1) €-$-TL'de olsa sadaka atıp Vakıa okunduğunuzda, Allah izin verirse şeytanın hem mallardaki ve ticaretteki müdahalelerinin kesilmesini, hem de rızık yönünden berekete vesile olmasını ümit ederim. Uygulayan kardeşlerimizden çok olumlu dönüşler aldık Allah'ın izniyle.

 

Euzubi̇llahi̇mi̇neşşeytani̇rraci̇m

Bi̇smi̇llahi̇rrahmani̇rrahi̇m
Allah'ım! Hayatın her alanında başarılı olmamıza, müşterilerimizin ve ticaret mallarımızın satışlarının artmasına, maddi ve manevi yükselmemize engel olan ve işlerimizi erteleyerek ihmal etmemize ve şeytanın mallarımızda hisse alarak borç ve darlık çekmemize sebep olan; Benim, eşimin ve soylarımızın Senin zikrin olan Kur’andan yüz çevirerek işlemiş olduğumuz;

Anne babanın duasını almama ve onlara dua etmeme, gönlünü yapmama ve akrabalarla sıla-i rahmi kesme; borçlunun ve fakirin ahını alma, zulmetme, aç bırakma, aşağılama, kapıdan kovma; zekatını eksik verme veya vermeme; faiz alıp verme; başarı üzerine sana sözler verip tutmama ve fakir doyurma, giydirme, sadaka verme, kurban kesme gibi adaklarını yerine getirmeme; mal ve miras üzerine lanet, bela ve beddua okuma; hırsızlık yaparak, rüşvet alıp vererek ve diğer yollarla haksız ve haram kazançlar elde etme ve hak haramlıklarına girme günahlarımıza keffaret olması;

Bize okunan veya bizim okuduğumuz ve borçluların yaptığı lanet, bela ve bedduaların; verdiğin nimetlerde kusur bulup beğenmeyerek isyan etme ve şükretmeme hallerimizin; harama nazar etme, zina yapma ve yalan söyleme günahlarımızın; sabah kerahat vaktinde uyuma, ayakta işeme, cünup olarak uyuma ve hak etmeyene haddi aşarak fazla merhamet edip yardımcı olma kusurlarımızın affına vesile olması;

Adaklarımızı hakkıyla yerine getirmenin, zekâtımızı fazlasıyla vermenin, faiz kirinden arınıp borçlarımızı ödeyebilmenin, satmak istediğimiz malları satabilmenin, kurmak istediğimiz işletmeleri açabilmenin ve alacaklarımızı tahsil edebilmenin nasip olması; sattığımız ve ticaretini yaptığımız mallara, hizmetlere ve bunlardan faydalanacak kişilere şeytanın tüm müdahalelerinin önünün kesilmesi ve hayırlısıyla yaptığımız her işin bereketli olması; benim, soyumun ve zürriyetimin borç ve sefalet içinde yaşamamıza sebep olan her türlü günahına keffaret olması, helal rızkımızın katlanarak artması ve hakkını yiyip borçlarını ödemediğimiz kişilerin hayrına geçmesi niyetleriyle,

Allah'ım sadece senin rızan için;

  1. Niyet ettim Vakıa suresi okumaya
  2. Niyet ettim sadaka vermeye
  3. Niyet ettim bir borçlunun borcunu kapatmaya (bunu 1 kez yapabilirsiniz)

Her gün bu niyetle Vakıa suresini okuyunuz ve sadaka veriniz. 
www.tevbeterapisi.com