ARAŞTIRMA GELİŞTİRME    28.11.2021

Araştırma-Geliştirme(AR-GE) çalışmalarımıza katılın

Çalışmalarımızda tevbe ve sadakalarla birlikte; psikolojik ve fiziksel rahatsızlıklar, aile ve çocuk problemleri, ekonomik problemlerde olumlu sonuçlarla karşılaşıyoruz.

Burada etkilerini araştırdığımız bazı günahlar ve tecrübe etme aşamasında olduğumuz çözüme yönelik bazı sadaka niyetlerinin sonuçlarına yönelik iki form paylaşacağım. Benzeri problemi olan dostların uygulamaları yapmalarını ve sonuçları aşağıda paylaştığım formu doldurarak bizimle paylaşmalarını rica ederim.PROBLEMLERİN ÇÖZÜMÜNE YÖNELİK YAPILAN SADAKA UYGULAMALARI SONUÇ FORMU: 

https://forms.gle/hfema2WBya5bJV2Q8GÜNAHLARIN ETKİLERİNE YÖNELİK ARAŞTIRMALAR

KÜRTAJ ARAŞTIRMA FORMU: https://forms.gle/3nE8Jnht12sLH2qY8


ÇABALAMALAR NEDİR?    02.12.2021

Çabalamalar; "Si̇ze derdi̇ni̇zi̇ ve onun şi̇fasini bi̇ldi̇reyi̇m mi̇? Di̇kkat edi̇n! Si̇zi̇n derdi̇ni̇z günahlar, devanız da i̇sti̇ğfardır" (Beyhakî, Şu‘abü’l-Îmân) “Hastalarınızı sadaka ile tedavi ediniz” “İyilik ömrü artırır, sadaka günahları giderir ve kötü ölümden korur. [Taberani] hadislerine istinaden dertlere deva ve hastalıklara şifa bulma çabalamasıdır. Tevbe ve istiğfar şifa niyetiyle değil ancak ve ancak günahlardan arınma niyeti ile yapılır. Biz burada günahlarımızın dünyadaki neticelerinden olan hastalık ve bir kısım musibetlerden kurtulmak gayesi ile  sadaka ve istiğfarlar ile Rabbimizin kapısına yöneliyoruz. O dilerse dermanı hemen verir, dilerse ahirette mükafakatını verir.Buradaki niyet, tavsiye edilen sadaka tür ve sayıları dinin bir emri değil bizim tecrübe ederek belirlediğimiz rakamlardır. Bu sayılar ve cinsler artırılabilir, azaltılabilir, değiştirilebilir. Önemli olan samimiyetle Rabbe yönelmektir. Sayı ve cinslere değer atfederek bidat oluşturmaktan Allah’a sığınırım. Gayret bizden tevfik Allah’tandır.Ömer (r.a.) bir defasında yağmur duasına çıktı. Geri dönünceye kadar bağışlanma dilemekten başka bir şey yapmadı. Yağmur yağınca, yanın­da bulunanlar: “Biz senin yağmur için dua ettiğini görmedik” dediler. O da: “Ben göğün yağmur gelen kapılarına vurdum” buyurmuş sonra da;Onlara dedim ki: «Rabbinizden bağışlanma dileyin! Çünkü O, günahları çokça bağışlayıcıdır. Bağışlanma dileyin ki üzerinize bol bol yağmur yağdırsın. Mallarınızı, evlatlarınızı çoğaltsın, size bağlar, bahçeler versin, sizin için ırmaklar akıtsın. (Nuh 10-12) ayetlerini okumuştur.


Cenâb-ı Hak, tevbe ve istiğfâr eden kullarını sıkıntılardan kurtarır ve onlara pek çok lûtuflarda bulunur. Bir defasında Hasan-ı Basrî Hazretleri’ne dört kişi gelerek biri kuraklıktan, diğeri fakirlikten, öteki tarlasının verimsizliğinden, bir başkası da çocuğunun olmayışından şikâyette bulunmuş, Hazret’ten himmet talep etmişlerdi. Bu büyük velî, onların her birine de “istiğfâr”ı tavsiye etti. Yanındakiler kendisine:

“–Efendim, bu kimselerin dert ve sıkıntıları farklı farklı, lâkin siz hepsine aynı şeyi tavsiye ettiniz?!” dediler. Hasan-ı Basrî Hazretleri, onlara şu âyet-i kerîmeyi okuyarak cevap verdi:


“Rabbinizden mağfiret dileyin; çünkü O çok bağışlayıcıdır. (Mağfiret dileyin ki) üzerinize gökten bol bol yağmur indirsin, mallarınızı ve oğullarınızı çoğaltsın, size bahçeler ihsân etsin, sizin için ırmaklar akıtsın!” (Nûh, 10-12) (İbn-i Hacer, Fethu’l-Bârî, XI, 98; Aynî, Umdetü’l-Kārî, Beyrut ts. XXII, 277-278)

İstiğfar, her hâlükârda kula bir fayda temin eder. Lâkin bu fayda, Cenâb-ı Hakk’ın takdîrine göre kimine hemen, kimine uzun vâdede, kimineyse âhirette ecir olarak tahakkuk eder. Zira kul için neyin hayırlı olduğunu, Cenâb-ı Hak elbette daha iyi bilir.

 


BEREKET UYGULAMASI    28.11.2021

İŞLERİ TERS GİDEN VE MADDİ DARLIK YAŞAYANLAR İÇİN BİR UYGULAMA

"Kim benim zikrimden yüz çevirirse, şüphesiz onun sıkıntılı bir hayatı olacak..." (Taha Suresi, 124)

Her sabah namazı ardından (1) €-$-TL'de olsa sadaka atıp Vakıa okunduğunuzda, Allah izin verirse şeytanın hem mallardaki ve ticaretteki müdahalelerinin kesilmesini, hem de rızık yönünden berekete vesile olmasını ümit ederim. Uygulayan kardeşlerimizden çok olumlu dönüşler aldık Allah'ın izniyle.
 

Euzubi̇llahi̇mi̇neşşeytani̇rraci̇m

Bi̇smi̇llahi̇rrahmani̇rrahi̇m

Allah'ım! Hayatın her alanında başarılı olmamıza, müşterilerimizin ve ticaret mallarımızın satışlarının artmasına, maddi ve manevi yükselmemize engel olan ve işlerimizi erteleyerek ihmal etmemize ve şeytanın mallarımızda hisse alarak borç ve darlık çekmemize, paramızı israf etmemize sebep olan; Benim, eşimin ve soylarımızın Senin zikrin olan Kur’andan yüz çevirerek işlemiş olduğumuz;

Anne babanın duasını almama ve onlara dua etmeme, gönlünü yapmama ve akrabalarla sıla-i rahmi kesme; alacaklının, borçlunun ve fakirin ahını alma, zulmetme, aç bırakma, aşağılama, kapıdan kovma; zekatını eksik verme veya vermeme; faiz alıp verme; başarı üzerine sana sözler verip tutmama ve fakir doyurma, giydirme, sadaka verme, kurban kesme gibi adaklarını yerine getirmeme; mal ve miras üzerine lanet, bela ve beddua okuma; devlet ve vakıf malını kullanma, hırsızlık yaparak, rüşvet alıp vererek ve diğer yollarla haksız ve haram kazançlar elde etme ve hak haramlıklarına girme günahlarımıza keffaret olması;

Bize okunan veya bizim okuduğumuz, alacaklı ve borçluların yaptığı lanet, bela ve bedduaların; verdiğin nimetlerde kusur bulup beğenmeyerek isyan etme ve şükretmeme hallerimizin; harama nazar etme, zina yapma, eşinin mehrini vermeme ve yalan söyleme günahlarımızın; sabah kerahat vaktinde uyuma, ayakta işeme, cünup olarak uyuma ve hak etmeyene haddi aşarak fazla merhamet edip yardımcı olma kusurlarımızın affına vesile olması;

Adaklarımızı hakkıyla yerine getirmenin, zekâtımızı fazlasıyla vermenin, faiz kirinden arınıp borçlarımızı ödeyebilmenin, satmak istediğimiz malları satabilmenin, kurmak istediğimiz işletmeleri açabilmenin, alacaklarımızı tahsil edebilmenin, sadaka ve keffaretleri vermenin nasip olması; sattığımız ve ticaretini yaptığımız mallara, hizmetlere ve bunlardan faydalanacak kişilere şeytanın tüm müdahalelerinin önünün kesilmesi ve hayırlısıyla yaptığımız her işin bereketli olması; benim, soyumun ve zürriyetimin borç ve sefalet içinde yaşamamıza sebep olan her türlü günahına keffaret olması, helal rızkımızın katlanarak artması ve hakkını yiyip borçlarını ödemediğimiz kişilerin hayrına geçmesi niyetleriyle,

Allah'ım sadece senin rızan için;
(Yapacağınız zaman ve yapabilecek olduğunuza niyet edin.)

Tevbe namazı kılmaya ve istiğfar okumaya -Estağfirullah Ya Rezzak(500 adet)

Niyet ettim Vakıa suresi okumaya


Niyet ettim sadaka vermeye


Niyet ettim bir borçlunun borcunu kapatmaya (bunu 1 kez yapabilirsiniz)


Kurban kesmeye

*Her gün bu niyetle Vakıa suresini okuyun ve sadaka veriniz. İnşaallah faydasını görürsünüz.

www.tevbeterapisi.com