Uygulamalar

UYGULAMALAR

 

ANNE-BABA İLE HELALLİK ve SILA-İ RAHİM

Aralarında husumet olan akraba ile helalleşilip tevbeleşilecek. Özellikle anne, baba, kardeş, amca, hala, teyze, dayı, nene, dedeler ile helalleşilip; karşılıklı yapılan lanet, bela, intizar ve tüm kötü sözlerden tevbe edilecek.


TEVBE NASIL YAPILACAK?

"Ben sana yaptığım tüm lanet, bela, intizar, sitem, kahır, kötü söz ve davranışlarımdan tevbe ettim, Estağfirullah Ya Ğaffar" dedikten sonra,"Bana kalben ve dil ile yaptığın beddua, lanet, sitem, kahır ve kötü duan varsa tevbe eder misin?" diye sorulacak. Karşımızdaki de üç defa "Tevbe ettim Estağfirullah Ya Ğaffar" diyecek.


HELALLİK NASIL ALINACAK?

"Ben sana dünya ve ahiretlik, geçmiş ve gelecek tüm haklarımı helal ettim" dedikten sonra "Bana dünya ve ahiret, geçmiş ve gelecek tüm haklarını helal eder misin?" diye sorulacak. Karşımızdaki de üç defa "Helal ettim, şahit ol Ya Rabbi" diyecek.

 

SADAKA VERMEK

Yapığımız niyet üzere 10 fakire fitre miktarınca sadaka verilir.

“Niyet ettim Ya Rabbi senin rızan için yaptığım niyetim üzerine sadaka vermeye.”

 

 ADAK NİYETİ

NOT: Boşluk olan yerde adadığınız hayvanı veya sizinle tesbit ettiğimiz hayvanı/hayvanları zikrediniz.

(Koyun, koç, kuzu, keçi,teke, oğlak, erkek dana, dişi dana, inek, boğa, tosun, düve, öküz, deve, tavuk, horoz, dişi hindi, erkek hindi,dişi ördek, erkek ördek, kaz)

 

Allah'ım yapmış olduğum tüm soyağacı niyetindeki niyetlerle beraber; Benim ve soyumun adayıp yerine getirmediği ve adayıp etinden yediği, suyundan içtiği tüm adakların yerine geçmesi niyetiyle,

Niyet ettim ( ……………………….) kesmeye

 

 

ADAK, AKİKA, ŞÜKÜR KURBANI KESMEK İÇİN VEKALET VERME

"Ben falanca; yaptığım niyet üzere, seni o hayvanı kesmeğe ve kestirmeğe, dağıtmaya ve dağıttırmaya vekil kıldım" dedikten sonra kesecek olan da üç defa " vekâletini aldım, kabul ettim" diyecek.

 

Vekaleti alan kişi kasaba vekalet verirken şöyle diyecek;

"Falancanın yaptığı niyet üzere, bana verdiği (……………….. ) kesme vekaletiyle seni o hayvanı kesmeğe vekil kıldım" dedikten sonra kesecek olan da üç defa " vekâletini aldım, kabul ettim" diyecek.

 

Üç tekbirden sonra Bismillahi Allahu Ekber denilerek hayvan kesilecek. Hayvanın etinden kestiren ve soyundan kimse asla yemeyecek. En az 7 fakire eti dağıtılmasını tavsiye ederim..

 

NOT:Adaklarınızı yerine getirince, tevbe kitabındaki “Adak ve Yemin Tevbesini” okuyunuz.

 

DİĞER ADAKLAR

Allah’ım Benim ve soyumun adayıp yerine getirmediği, tüm adakların yerine geçmesi niyetiyle,

Niyet ettim 10 çocuk sevindirmeye

Niyet ettim 10 yetim sevindirmeye

Niyet ettim 10 fakir doyurmaya

Niyet ettim 10 yetim doyurmaya

Niyet ettim 10 yetim giydirmeye

Niyet ettim 10 cocuk giydirmeye

Niyet ettim  10 fakir giydirmeye

Niyet ettim mevlüt yapmaya yaptırmaya

Niyet ettim hatim yapmaya

Niyet ettim seccade dağıtmaya

Niyet ettim helva dağıtmaya

 

KEFFARETLER

İslam fıkhında, bir kısım günahlar için belirlenmiş kefaretler vardır. Her günahın arınması tek bir tevbe ile olmaz. Mesela eksik namazlar kılmakla ve oruçlar tutmakla yerine getirilebilir. Bazı negatif enerjiler  vücuttan ancak mali keffaretler için çıkmaktadır. Aşağıda paylaşılan keffaretlerin bir kısmı şer'i temelli bir kısmı ise tecrübeye dayalı olumlu sonuçlar alınmış uygulamalardır. Tavsiyeye dayananları dinin kesin emriymiş gibi başkalarına anlatılmamasını ve dayatılmamasını özellikle belirtirim.

 

FAİZ KEFFARETİ İÇİN NİYET İÇİN BU NİYETİ OKUYUN-(Tavsiye)

Allah’ım yapmış olduğum tüm Soyağacındaki niyetlerle beraber; Niyet ettim benim eşimin soyumuzdan Adem (a.s) kadar tüm soyumuzun, soyumuzdan ölmüş ve sağ olanların aldığı ve verdiği veya destek olduğu tüm faiz günahlarına keffaret olması niyetiyle faiz keffareti vermeye

(Aldığınız ve verdiğiniz faiz kadarını bu niyetle sadaka olarak verin)

 

Eğer bu miktara gücünüz yetmiyorsa; faize bulaşılan her gün için bir sadaka kutusuna fakirlere vermek üzere en az 2-3 TL-Eu-$ sadaka atılacak (1 Eu-$-TL’nin üstü sizin Allah'a olan sadakatinize bağlı, daha çok vermeli) ve bol bol istiğfar çekilerek Allah'tan (CC) af dilenecek. Rabbimizin kabul edeceğini umarak böyle bir yol öneriyoruz. Yoksa ben hem sadaka verip hem de faizle iştigal edeyim diyen Kur'an-ı Kerim'e göre Allah ve resulüne savaş açmıştır.

ZEKAT UYGULAMASI-(Tavsiye)

Önce niyet edecekler;

Allah’ım yapmış olduğum tüm Soyağacındaki niyetlerle beraber; Niyet ettim benim, eşimin soyumuzdan Adem (a.s) kadar tüm soyumuzun, soyumuzdan ölmüş ve sağ olanların; zekatı vermeme veya eksik verme günahlarına keffaret olması niyetiyle (560) fakir doyurmaya.


Bekarlar 280 fakir, evliler 560 fakir doyuracaklar veya  40 gün oruç tutacaklar(maddi gücü olmayanlar oruç tutacaklar ve evli olanlar karı koca tutacaklar ve bir fakir aileyi doyuracaklar veya doyuracak kadar erzak ve para yardımı yapacaklar. Doyurma ücreti fitre miktarı ile hesaplanır.)

Veremediğiniz zekâtı hesaplayıp vermelisiniz. Eğer soydan gelen bir zekât veya vermediğiniz eksik zekât varsa bu yöntemi uygulayarak kısmen negatif enerjilerden arınabilirsiniz. Yoksa mali imkânı iyi olanların bu metodu uygulaması sadece kendilerini kandırmak olur ve Hak katında onları mesuliyetten kurtarmaz.

 

YEMİN KEFFARETİ(Şer’i Emir)

Lağv(ağız alışkanlığı ile gerekli gereksiz her şeye yemin kastı olmaksızın yemin etme) için keffaret gerekmiyor. Fakat dili böyle alışkanlıklardan korumak gerekiyor.

Yemin keffareti için, zekât alması caiz olan 10 fakire, bütün bedenini örtecek kadar bir kat elbise verilebilir. Bir gün on fakire  iki öğün yemek veya ın yemek parası verilebilir. Gücü yetmeyen 3 gün oruç tutar.

Kendisi ve soyunun sayısını bilmediği adak ve yeminlerinden gelen negatif enerjiden kurtulmak isteyen 70 fakiri doyurabilir veya 10 gün oruç tutabilir.(Tavsiye)

 

SOYDAN GELEN LANET UYGULAMASI NİYETİ (1) (Tavsiye)

Allah'ım yapmış olduğum tüm Soy ağacındaki niyetlerle beraber;  Niyet ettim benim, eşimin, soyumdan ölmüş ve sağ olanların, eşimin soyundan ölmüş ve sağ olanların, annemin, babamın, kardeşlerinin, eş ve çocuklarının, benim kardeşlerimin, eş ve çocuklarının,  uzak yakın akrabalarımın, veya soyumdan olan ve olmayanların okudukları ve okuduğumuz üzerimize bela ve musibetin gelmesine sebep olan,  mal ve miras üzerine veya herhangi bir sebeple okunan lanet, beddua, kınama, ah, intizar, iftira etme, hak haram etme, çoluk çocuğundan çıksın, zehir zıkkım olsun sözlerine sözlerimize hata ve günahlarına, günahlarımıza keffaret olması, onların ruhlarına  ve ruhaniyetlerine hediye olması, soy lanetinin üzerimizden kalkması NİYETİ ile

●Niyet ettim …. fakir doyurmaya

●Niyet ettim 41 Yasin okumaya

●Niyet ettim 7 gün gün tevbe namazı kılmaya

●Niyet ettim 10 gün oruç tutmaya

 

 

SOY LANETİ KABİR ZİYARETİ (2)(Tavsiye)

Soy laneti uygulamasının içine dahil olarak“KABİR ZİYARETİ” yapılır.


Ölmüş iseler anne babalar ve onların anne babaları veya üzerimizde bedduası bulunanların mezarı özellikle cuma günü ziyaret edilecek.

 

Mezarlığa girince" Esselâmu ‘aleykum yâ ehlel-kubûr" diyerek mezar ehline selam vericek ve
“Ey kabir topluluğu! Allah’ın selamı üzerinize olsun. Allah sizi ve bizi bağışlasın. Siz bizim öncülerimizsiniz. Biz de inşaallah size katılacağız.” denilecek.

 

Kabrin başında "Ben sizlerin ve bizlerin işlemiş olduğumuz tüm günahlardan Rabbime tevbe ediyorum. Allahım! Onların kabirlerinde azap çekmelerine sebep olan tüm günahlarını affetmeni ve bizim üzerimizdeki tüm lanet ve bedduaları kaldırmanı istiyorum, Allahım! Benim (eşimin ve soyunun), soyumdan tüm ölmüş ve sağ olanların günahlarımızın affı için ben, sana, onlar ve kendi adıma tevbe ettim. Estağfirullah Ya Ğaffar, Ya Settar, Ya Tevvab, Birahmetike Ya Erhame'r-rahimîn"
Sonra 100 defa "Estağfirullah" okunacak ve "Ben sizden razıyım ve dünya-ahiret tüm haklarımı helal ediyorum. Rabbimde sizlerden razı olsun, sizlerde bana dünya ahiret tüm haklarınızı helal ediniz" denilerek,

"Allahım! Okuyacağım Kur'andan hasıl olacak sevabı Peygamber Efendimiz'in, tüm ölmüş Müslümanların ve akrabalarımın, hassaten şurada yatan (…………..)  ruhuna hediye ediyorum" diyerek, öldüğü her yıl için 3 ihlas, 1 Fatiha okunacak. (Örneğin 10 yıl önce ölmüş kişi için 30 ihlas, 10 Fatiha okunacak, öldüğü yıl bilinmiyorsa 100 Fatiha, 100 ihlas okunur)

 

 

GURRE KEFFARETİ(Şer’i Emir)

Cenini düşüren veya kürtaj yapan gurre keffareti öder. Gurre keffareti, 200gr (bazı alimler 212.5 gr ölçmüş)  altın veya bedelini varislerine öder veya onlar bu haklarından feragat ederler. Kürtaj sayısı kadar gurre ödenmesi gerekir.

Ayrıca kürtaj yapan ve yaptıran … gün oruç tutup tevbe namazı kılması ve oruca gücü yetmeyenlerin ise  …. fakiri doyurmaları tavsiye edilir.(Tavsiye)

 

 

ADAM ÖLDÜRME UYGULAMASI(Tavsiye)

Eğer soydan adam öldürme varsa …… fakir doyurmanızı tavsiye ediyorum. Bu tavsiyedir.

 

NİYETİ: Allah’ım soyumun her türlü yaptığı zulüm ve zulümle kan akıtma, insan öldürme günahlarına keffaret olması niyetiyle; niyet ettim …… fakir doyurmaya.

HAYIZ HALİNDE EŞİYLE İLİŞKİ YAŞAMANIN KEFFARETİ(Şer’i Emir)

Karısıyla hayız halinde, adetin ilk günlerinde ilişki de bulunursa bir dinar(4,5gr), son günlerinde bulunursa yarım dinar(2,25 gr) sadaka vermesi gerekir.(Nesai, Taharet 182)

 

 

MİRAS LANETİ TEVBESİ

BÜYÜKLERDEN KARDEŞ VE AKRABALARDAN ALINACAK DUA

 

Allah'ım benim, anne ve babamın kardeşlerinin eş ve çocuklarının, kardeşlerimin eş ve çocuklarının benim çocuklarımın, kaynana ve kaynatamın, ben eşim ve uzak yakın tüm akrabalarımızın üzerindeki bela ve musibetleri sen kaldır Allah'ım, ben onlardan razıyım, sende onlardan razı ol Ya Rabbi onlara okuduğum, tüm lanet beddua kahır intizar ahlardan kötü söz ve kötü dualardan küfürlerden iftira ve kınamalardan veya mal ve miras üzerine yaptığım tüm hak haramlıklarından mal mülk üzerine yaptığımız zulümlerden, iftirayla yalanla malı gasp etmekten, kardeş ve akrabalarımızdan fakir, yetim, öksüz gariban, güçsüz olanlara, ya da baba ve annesi ölmüş olup çaresiz olanlara miras hakkını vermeyip zulmetmekten, veya insanlara zulmedip haksız kazançlar ile yakınlarımıza patron veya işçilerimize veya iş ortaklarımıza zulmetmekten, haklarını yemekten okuduğumuz lanet ve beddualardan, veya lanet ve beddua etmelerine sebep olmaktan, zehir zıkkım olsun boğazınızda kalsın, çoluk çocuğunuzdan çıksın, ben yiyemedim siz de yiyemeyin demekten, dedirtmekten kendi adıma soyum adına ve bu saydığım kişiler adına tevbe ettim

Estağfirullah ya Ğaffar

Estağfirullah ya Ğaffar

1000 defa tekrar.

 

Allah’ım ben tüm bu saydığım kişilere ve tüm insanlara dünya ve ahiret tüm haklarımı sadece senin rızan için helal ettim şahit ol ya Rabbi. Helal ettim şahit ol ya Rabbi. Helal ettim şahit ol ya Rabbi.

Canı gönulden helal ettim helal hoş olsun.

 

Allah'ım onları ve beni iman ile kabre indir bizi emanet olan dünya malına düşkün olanlardan eyleme kul haklarından ve günahlarımızdan arınmadan canımızı alma ya Rabbi amin.

 

Allah’ım biz her kime; lanet ve beddua okuduysak, hakkını yedik, zulmettiysek veya her kim bize lanet ve beddua okudu ise hakkımızı yiyip zulmettiyse, sen bunları okunanların ve okuyanların, yapanların ve yapılanların defterlerinde sevaba döndür, sen onları ve bizi affet ya Rabbi.

 

 

ORUÇ TUTMAK(Tavsiye)

Sevabı, hikmeti ve fazileti sadece Allah(cc) tarafından bilinen oruç, insanın maddi ve manevi arınmasında önemli bir yere sahiptir. Terapi programında en az 7 gün ve tercihen peş peşe oruç tutulmalıdır. Daha olumlu sonuçlar almak için sayının 14-21 veya 40 güne çıkarılmasında fayda vardır.

ENSEST UYGULAMASI İCİN BU NİYET OKUNUR(Tavsiye)

Allah'ım yapmış olduğum tüm Soy ağacındaki niyetlerle beraber; Niyet ettim benim eşimin ve soylarımızın yaptığı her türlü zina, tecavüz, cinsel sapkınlık, besmelesiz ilişki ve ensest günahlarına  keffaret olması niyetiyle; ….. fakir doyurmaya, ensest keffareti vermeye.

Bu uygulama, eşi ve kendi için ayrı ayrı yapılmalı.

 

 

HAYVANA ZULÜM UYGULAMASI(Tavsiye)

Siz veya soyunuzun hayvanlara yapılan zulümlerin affı niyetiyle;

Keçi, koyun gibi hayvanlara yapılan zulümler için kurbanlık bir hayvan kestirip fakirlere dağıtın.

Kedi köpek gibi kurban olmayan hayvanlara yapılan zulümler için, o cinsten bir hayvanı 40 gün besleyin, süt verin, yem verin.

 

SOY ZULMÜ UYGULAMASI İÇİN BU NİYETİ OKUYUN(Tavsiye)

Allah'ım yapmış olduğum tüm Soy ağacındaki niyetlerle beraber; Niyet ettim,  benim, eşimin ve Adem(a.s) kadar soylarımızın elle ve dille eşlerimize, çocuklarımıza, anne babalarımıza, kardeşlerimize, eş ve çocuklarına akrabalarımıza, kaynana ve kaynatamıza eşimizin kardeşlerine, komşu ve arkadaşlarımıza iş ortaklarımıza mal ve miras paylaştıklarımıza dul ve yetimlere, öksüzlere, garibanlara, özürlü insanlara, fakirlere, yaşlılara, zımmilere, gelinlere, damatlara, komşulara, malını gasp ederek, iftira atarak, kınayarak, kibirle zulmederek, döverek, tecavüz ve işkence yaparak, öldürerek yaptığı her türlü zulümlere, zulümle kan akıtmalara, ve zulumlerle aldığı ahlara keffaret olması niyetiyle; Niyet ettim ……. fakir doyurmaya.

 

HARAMZADE UYGULAMALARI İÇİN BU NİYET OKUNUR)(Tavsiye)

Kendisi ve soyunun haram lokmalardan, zekatsız ve faiz kazançlı mallarından arınması için bu uygulama tavsiye edilir.

NİYETİ: Allah’ım yapmış olduğum tüm Soy ağacındaki niyetlerle beraber; Niyet ettim benim, eşimin ve Adem aleyhisselama kadar soyumuzun, adayıp yerine getirmediği kuyu açma, çeşme açma, su dağıtma adaklarımıza keffaret olması; benim, eşimin ve Adem aleyhisselama kadar soyumuzun tamamının  eş ve çocuklarının, yediğimiz içtiğimiz, yedirdiğimiz, içirdiğimiz haramlara, haramları kendimize helal ederek, helallerini de kendimize haram ederek, haramzade olmamıza sebep olan günahlarımıza kefaret olması  hak haram etme günahlarımıza keffaret olması, bize hak haram eden hakkını yediğimiz insanların dahi hayrına geçmesi niyetleriyle; Niyet ettim;

  • Bir su kuyusu açmaya
  • 10 meyve ağacı dikmeye
  • 24 ay yetecek mama dağıtmaya

 
MESCİT İNŞAATINA YARDIM İÇİN BU NİYETİ OKUYUN(Tavsiye)

Allah’ım yapmış olduğum tüm Soy ağacındaki niyetlerle beraber; Niyet ettim mescid inşaatına  yardım etmeye.

 

YETİMHANE İNŞAATINA YARDIM İÇİN BU NİYETİ OKUYUN(Tavsiye)

Allah’ım yapmış olduğum tüm Soy ağacındaki niyetlerle beraber; Niyet ettim yetimhane inşaatına yardım etmeye

  

HATİM İÇİN BU NİYETİ OKUYUN (Tavsiye)

Allah'ım yapmış olduğum tüm Soy ağacındaki Niyetlerle beraber; Niyet ettim benim ve soyumun adayıp yerine getirmediği tüm Kur’an okuma, hatim adaklarının yerine geçmesi niyetiyle sadece senin rızan için hatim yapmaya.

YASİN OKUMA ADAĞI UYGULAMASI (Tavsiye)

Allah'ım benim ve soyumun adayıp yerine getirmediği Yasin okuma adaklarının yerine geçmesi niyetiyle, Niyet ettim Yasin okumaya deyin

Not: Yasini şerifi yüzünden 7 kez okuyun.

 

BÜTÜN MALIMI ALLAH YOLUNDA HARCIYACAĞIM SÖZ VE ADAĞININ UYGULAMASI (Tavsiye)

Soy ağacı niyetini okur en sona gelince Allah’ım benim ve soyumun tüm malımı Allah yolunda harcıyacağım sözümüzün yerine geçmesi niyetiyle; Niyet ettim fakir doyurmaya der ve 80 gr altının 40 ta birini yani 2 gram altın değerinde fakir doyurur.  

İmkanı yoksa bu şekilde yapar varsa daha fazla versin.

 

NAMAZI HAKKIYLA KILACAĞIM SÖZÜNÜN UYGULAMASI (Tavsiye)

Allah'ım benim ve soyumun adayıp yerine getirmediği namazı hakkıyla kılacağım sözünün yerine geçmesi niyetiyle; Niyet ettim 40 gün vakit namazlarını zamanında kılmaya.

Not: Alarmınızı kurun 40 gün vakit namazlarını zamanında kılın bu enerji ayaklardan gider bi iznillah.

 

ORUCUMU BOZMAYACAĞIM, HAKKIYLA TUTACAĞIM SÖZ VE ADAĞININ UYGULAMASI(Tavsiye)

Allah'ım benim ve soyumun adayıp yerine getirmediği orucumu bozmayacağım hakkıyla tutacağım sözümün keffareti olması niyetiyle; Niyet ettim üç gün oruç tutmaya

 

SOY KINAMASI KEFFARETİ İÇİN BU NİYETİ OKUYUN(Tavsiye)

Allah’ım yapmış olduğum tüm Soy ağacındaki niyetlerle beraber; Niyet ettim benim ve eşimin ve Adem (a.s) kadar soylarımızın, tüm yaptığımız ve yaptıkları kınamaların  aşağılamaların, hor görme, alay etme , günahlarına-günahlarımıza  keffaret olması niyetiyle …. fakir doyurmaya.

 

 

 

BÜYÜ, NAZAR VE HASED BOZMA DUASI

Allah’ım! Bana, (eşime ve çocuklarıma), anneme, babama, (eşimin anne-babasına ve soyuna) ve soyumuzdan ölmüş ve sağlara büyü, hased ve nazar yapan ve yaptıranların günahlarını aff eyle...


Allah’ım! Sen aff etmeyi seversin, aff edenleri de seversin. Ben onları aff ettim, sen de onlara affınla muamele buyur. Allah’ım! Onlar şüphesiz bu hatayı ve günahı nefislerine ve şeytana uyarak yaparlar. Onlardan ve tüm mü’minlerden bu hata ve günahı işleyenler adına ben sana tevbe ediyorum. Tevbe ettim. Estağfirullah Yâ Ğaffâr. Birahmetike Yâ Erhame’r-râhimîn.

 

Anne-baba ve akrabalarla helâllikler ve tevbeler alınır ve ardından şu dua ve ayetler okunur.

 

Allah’ım! Bana (eşime ve çocuklarıma), bugüne kadar yapılmış olan hased, kıskançlık, nazar, iftira ve her türlü el ve dil büyülerinin bozulması, ortaya çıkması ve iptali niyetiyle niyet ettim Kur’an-ı Kerim okumaya...

 

Sırası ile 33 Ayet’el-Kürsi, 33 Nas Suresi, 33 Felak Suresi, 33 İhlâs Suresi ve 33 Fatiha Suresi okunur.

 www.tevbeterapisi.com