BELA VE MUSİBETLERDE ARKA PLANI OKUMAK

Bediüzzaman kırk yıllık hayatımda otuz yıllık tahsilimde dört kelime ile dört kelam öğrendim diyor. Dört kelime olarak manayı ismi, manayı harfi, niyet ve nazarı sayıyor.

Manayı İsmi'yi açıklarkan bunu ehli dünyanın eşya ve hadiselerin kışrına, dış, görünen, zahir yüzüne bakmaları olarak yorumluyor. Mana-yı Harfi'yi ise eşya ve hadiselerin batını, iç yüzeyi ve arkası olarak değerlendiriyor ve bunun mü'minin bakış açısı olduğunu söylüyor. "O" diyor; san'ata bakar sanatkârı görür, nimete bakar mün'im-i hakikiyi görür, rızka bakar rezzakı görür.

"Size gelip çatan her musibet ellerinizin kazandığı yüzündendir. Allah birçoklarını da affediyor." (Şuara 30) fehvası gereği, bizzat müşahede ettiğim veya haberdar olduğum bir kısım "Manevi ArınmaTerapisi (MAT)" çalışmalarını sizlerle paylaşmak istiyorum.

www.tevbeterapisi.com