Seanlar Hakkında


Terapi çalışmaları şu şekilde ilerlemektedir;

  • Uzun bir görüşme yapılarak danışan ve sorumları hakkında ayrıntılı bilgi edinilir,
  • Sorunun kaynağına yönelilik araştırma yapılır,
  • Dua ve tevbelerle sorunun çözümüne çalışılır,
  • Tavsiyeler oluşturulur, bunlar kişinin kendi uygulayacağı tavsiyelerdir.
Bir terapi çalışması 2-4 saat sürebilmektedir. Sorun genellikle ilk seansta tesbit edilebilmekte; gerekirse danışan ikinci ve üçüncü seans ve kontrole çağrılabilmektedir.

Seanslar sırasında danışman danışandan gelen bilgilerin ışığında ilerlemekte, gerekli ayrıntılara ulaşmak amacıyla sorduğu sorularla kişinin kendine ilişkin farkındalığını artırarak sorunun kaynağına inmesine yardımcı olmaktadır.

Danışan aslında tevbe terapisi çalışması fikrine karşı çıkıyor ve başkalarının zorlamasıyla geliyorsa, inanç problemi varsa başarı elde edilmesi zorlaşmaktadır. www.tevbeterapisi.com