fbpx
İLETİŞİM +49 177 261 55 66

AİLE DİZİMİ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME

Bilinçaltı uygulamaları hakkında yazacağım 3. kitabım için katıldığım “Aile Dizimi” eğitimini tamamladım. Aile dizimi kurucusu Bert Hellinger bu sistemin mantığını 16 yıl aralarında kaldığı Afrika’lı çok tanrılı putperest inanca sahip Zulu kabilesinden almış. Şaman ritüel ve inanışları ile zenginleştirmiş. Allah’ın peygamberi ile kendilerine sunduğu muhteşem çözüm yollarına, önyargıları sebebiyle sırt çeviren terapi dünyası, arayışlarını Afrika’nın ilkel çok tanrı inançlı putperest kabilelerinin inanış ve ritüellerine kadar indirdi. Aile dizimi bunun neticesinde ortaya çıkmış bir uygulama.

Zulu geleneksel dini, genellikle hayvanlarla veya doğal fenomenlerin genel sınıflarıyla ilişkili çok sayıda tanrı içerir. Unkulunkulu, en yüksek tanrıdır ve insanlığın yaratıcısıdır. Nomhoyi: nehir tanrısı, Nomkhubulwane: gökkuşağı, tarım, yağmur ve bira tanrıçası, Ungungi: demircilik tanrısı, İnyanga: Ay tanrısı, Sonzwaphi: sağlık ve şifa tanrısı diğer bazı tanrılarıdır.

Takipçiler, atalarının ruhlarının rehberliğine inanırlar. Geleneksel Afrika Dini; ataların, düğün, doğum ve ölüm gibi önemli olayların yanı sıra bir iş bulma ve üniversiteyi bitirme gibi daha az önem arz eden olayların da parçası olduğuna inanılan bir yaşam biçimidir. Bu etkinlikler sırasında genellikle atalara şeref, memnuniyet ve teşekkürler sunulur. Bir inek, koyun veya tavuk kurban edilir ve atalar; sunulanları almak ve toplananları kutsamak için çağrılır.

Ataya ibadet ve inanış, yaşlılara olan inanç ve saygının bir uzantısıdır. Geleneksel Afrika Dini takipçileri, atalarının yaşayan akrabalarıyla ruhani bir bağ kurduğuna inanmaktadır. Ataların ruhlarının çoğu genelde iyi ve naziktirler. Ataların ruhları tarafından yapılan tek olumsuz eylem, insanlara yanlış yola girdiklerini uyarmak maksadıyla küçük hastalıklar bulaştırmalarıdır. Bu mutsuz ataları memnun etmek içinse genellikle bira ve et sunulur.1

Şamanizm; ilkel kavimlerde görülen, ruhlarla insanlar arasında aracılık yaptığı ve hastaları iyileştirme gücüne sahip olduğu kabul edilen şamanlar çevresinde yoğunlaşan inanç sistemidir. Bir din kurucusu, kutsal kitabı, inanç esasları ve ibadetleri yoktur.

Şamanlık, babadan oğula geçmekte olup genellikle gelecekten haber vermek, büyü ve efsûn yapmak, ruhlara kurban sunmak gibi işler yaparlar. Şamanlar, ayin sırasında yoğun bir vecd içinde kendinden geçip gök ve yeraltı dünyalarında gördüklerini iddia ettikleri garip varlıkları, acaip hadiseleri detaylarıyla anlatırlar, ayılınca da bir şey hatırlamazlar.2

Aile dizimi sırasında katılımcılar temsilci olmayı üstlendiği anda birden farklı bir ruh haline bürünmektedirler. Kontrolsüz ve garip hareketler sergiledikleri bu sırada, seans alan kişi hakkında gerçek ve tutarlı bilgilerle konuşmaktadırlar.

Eğitimciler yaşanan bu bilgi transferi ve atraksiyonları bilimsel olarak açıklayamıyorlar. Seans sırasında yaşanan garip davranış ve düşünce transferini beynin sağ lobunda meydana gelen duygu transferi (aynalama) ile ilişkilendirilmektedirler.

Aslında burada olan şey, şeytan böyle batıl ve şirk unsurlar içeren bir yola girdikleri için bütün katılımcılara anında tesir etmekte, zihin ve bedenlerini irade dışı olarak yönetmektedir. Şeytanlar, katılımcılar arasında bilgi transferi yaparak gerçek bilgilerin sergilenmesini sağlamaktadırlar. Peygamberimizin “Şeytan damarlarınızda kanın dolaştığı gibi dolaşır.” beyanı yaşanan atraksiyonları açıklamak için yeter sanırım.

Seans alanlarda ilerleyen günlerde meydana gelen çözüm ve pozitif değişimler ise, böyle batıl bir yoldan medet umdukları için şeytanın işlerinde kendilerine yardımcı olmasıyla ilişkili. Ta ki bu sisteme inansınlar ve toplumda yayılması için çaba göstersinler.

Müslüman ölmüşlerle bağını kesmek için batıl ayin ve ritüeller yapmaz. Birilerinin yaptığı gibi günün belli bir saatinde şu kadar Fetih suresi, Salavat-ı Fatih, yaşınız kadar Kehf suresi, Rabbena ile başlayan ayetler gibi bir uygulama sünnette yoktur.

Peygamber Efendimiz ölmüşler için;

1. İstiğfar edilebileceğini

2. Sadaka verilebileceğini

3. Yasin okunabileceğini

4. Adaklarının yerine getirilebileceğini

5. Hac yapılabileceğini

6- Kurban kesilebileceğini

7- Dua edilebileceğini

8- Vasiyetlerinin yerine getirilebileceğini söylemiştir.

Ben, yaptığımız çalışmalarda soyda işlenen suç ve günahların affı niyeti ile sadaka verilmesi ile kişilerin yaşadığı problemlerin fazlasıyla çözüldüğünü tecrübe ediyorum. Umarım inanan kesim, ellerindeki elmas kıymetindeki değerlerinin kıymetini bilir ve bu cam parçası değerindeki batıl yollardan uzak durur.

www.tevbeterapisi.com

 

1- Büyüktavşan, H. Z. (2022). GÜNEY AFRİKA’NIN ZULU HALKI . Africania , 2 (1) , 66-83 . Retrieved from

https://dergipark.org.tr/tr/pub/africania/issue/68275/1038764

2-https://islamansiklopedisi.org.tr/samanizm

 

One thought on “AİLE DİZİMİ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME”

Comments are closed.

Ask ChatGPT
Set ChatGPT API key
Find your Secret API key in your ChatGPT User settings and paste it here to connect ChatGPT with your Tutor LMS website.