fbpx
İLETİŞİM +49 177 261 55 66

Beddua ve MS Hastalığı

HASTALIK:

Multiple Skleroz (MS)

Bayan 34 yaşında ve tekerlekli sandalye kullanıyor. Sağ el ve ayağı felç durumunda, zoraki birkaç adım atabiliyor. 20 yaşında sağ göz seyirmesi ile başlamış.

HİKAYE:

19 yaşında Karslı bir genci seviyor. Babası görür görmez “Bundan sana koca olmaz.” diyor. Sekiz ay boyunca babası ile inatlaşıyor “Ya beni vereceksin ya vereceksin, yoksa kendimi öldürürüm.” diyor. Ayrıca “Babam beni verirse bir kurban keseceğim.” demiş ama kesmemiş.

Neyse, evlilik gerçekleşiyor. Baba “İnşaallah bu kapıya gelirsin.” diyor. Kız “Göreceğiz bakalım.” diyor. Baba sonra genci kabulleniyor ve seviyor.

Evlilik 10 yıl devam ediyor. Şimdi dört yıldır ayrı yaşıyorlar ama iki tarafta henüz boşanma davası açmamış.

Evlilikten 1.5 yıl, doğumdan 6 ay sonra ilk sağ gözde seyirmeler başlamış.

Eşiyle tartışmalarda başlamış. Ama eşi çok el kaldırmamış kadına. Eşine bir gün “Benim gözyaşlarım ekmeğine katık olur, benden kötü olursun da gün gelir ben sana bakarım.” diye beddua etmiş.

TAHLİL:

1. Babasına “Beni vermezsen kendimi öldürürüm.” demiş. Şimdide ölmüşten beter olmuş. İnsanın kendini öldürmek gibi bir tasarruf hakkı yok. Burada babasını çaresiz bırakmış. Sağ taraf babayı temsil eder, zaten hastalık da sağdan vurmuş.

“Yüce Allah’ın rızası, ana-babanın rızasında, gadabı da, ana-babanın gadabındadır.” (Tirmizi)

2. Babanın bedduası var.

“Kendinize, malınıza ve çoluk çocuğunuza beddua etmeyin! Duaların kabul olduğu bir saate rastlar da bedduanız kabul olmuş olur.” (Müslim, zühd 74)

3. Evlilik için adakta bulunmuş ama kesmemiş. Evliliğin ziyana uğramasının bir sebebi de adak ihmali.

“Onlar, Allah’a verdikleri sözü, pekiştirilmesinden sonra bozan, Allah’ın korunmasını emrettiği bağları (iman, akrabalık, beşeri ve ahlâki bütün ilişkileri) koparan ve yeryüzünde bozgunculuk yapan kimselerdir. İşte onlar ziyana uğrayanların ta kendileridir.” (Bakara Suresi, 27)

4. Kadın kocasına gereğinden büyük bedduada bulunmuş. Eş bunu hak etmeyince beddua kendine dönmüş.

“Mü’mine beddua etmek, onu öldürmek gibidir.” (Buhari, cenaiz 64)
Ask ChatGPT
Set ChatGPT API key
Find your Secret API key in your ChatGPT User settings and paste it here to connect ChatGPT with your Tutor LMS website.