fbpx
İLETİŞİM +49 177 261 55 66

Bilinçaltı Olumlama Yapmak Doğru mu?

“Sürekli bir düşüncenizi bilinçaltı ile aklınızdan geçirdiğinizde, bu mesaj derhal Evren’e yollanmaktadır. Böylece söz konusu düşünce gider, manyetik olarak benzer frekansa bağlanır ve birkaç saniye içinde de o frekansa dair bilgileri hisleriniz aracılığıyla size geri gönderir.”

Bu cümleyi bilinçaltı uygulayıcılarının kutsal kitap gibi özümsedikleri The Secret-Sır isimli kitaptan aldım.

Bilinçaltı uygulayıcıları olumlu düşünme ve söylemlerle her isteğin gerçekleşeceği gibi pembe bir tablo çiziyorlar. Verilen örneklerde hep bunu destekler mahiyette oluyor.

Kişinin isteğinin olması veya olmaması şeklinde iki ihtimal vardır. Allah hayatın genel seyrini olumlu yönde yaratmıştır. İnsan hergün hasta, her işte başarısız olmaz. Her isteğinde hüsrana uğramaz. Ama her istediği de olmaz. Her istediğinin olacağı yer dünya değil cennettir.

Şifa akımları, söylemleri ile kişinin kendi kaderini ve başına gelen olayları, kendi söylemleriyle belirlediğini hatta oldurabildiğini iddia etmektedir. Bu şekilde Allah’ın dilemesi yani kader, inanıştan çıkarılmaktadır. Oysa herşey Allah’ın kaderi ile belirlenmiştir.

Olumlamalarda, kulun acziyetini bilerek, herşeye güç yetiren Yüce Yaratıcı’dan dua ile istemesi yoktur. Şeytani bir kibir ile dilediğini oldurabileceği iddiası vardır.

Bir kısım şifa uygulayıcılarının sık sık kullandıkları evren ifadesi cahiliye müşriklerinin putları olan Lat, Menat, Uzza’nın yerine inşa ettikleri putun modern ismidir.

Olumlu düşünme değil doğru düşünme esastır. Sağlıklıyım, mutluyum, başarılıyım demekle istediğimiz olmaz. Öncelikle sebepleri yerine getirmek gerekir. Negatif düşünme bizi hasta edebilir ama olumlama yapmak da bizi hayal kırıklığına uğratabilir.

Telkinler bizi sorumluluklarımızdan muaf tutmaz. Tek başına iyi düşünmeye çalışmak bizi bir müddet sonra duvara toslatır.

Elbetteki şu imtihan dünyasında hayatın zorlukları ve terslikleri her zaman olacaktır. Bunlar bizi hayata hazırlar. Korkular, endişeler olumlu düşünmekle değil doğru düşünmek ile absorbe edilebilir.

Güzel düşünen güzel görür. Güzel gören ise hayattan lezzet alır. Olumlama değil, dua esas olmalıdır.

Ask ChatGPT
Set ChatGPT API key
Find your Secret API key in your ChatGPT User settings and paste it here to connect ChatGPT with your Tutor LMS website.