fbpx
İLETİŞİM +49 177 261 55 66

BÜYÜ NASIL BOZULUR?

Büyü Nasıl Bozulur?

Geçen gün bir arkadaşım, boşanmak üzere olan bir meslektaşının bir hocaya gittiğini ve gittiği hocanın ona “Sende papaz büyüsü var, bozmak için 250 tl isterim.” dediğini yazdı. Şükretsin az istemişler. 7.000 tl alıp 90 gün bu otelde kalacak, hergün ona okuma yapacağım diyeni biliyorum İstanbul’da. Sanırsınız adama deccal musallat oldu yani.

Karı koca arasında geçim olmayınca, boşanma sürecine girilince, ticarette işler kesat gidince, kişi daralıp bunalınca böyle olur genelde. Etraftan bilmiş teyzeler akıl vermeye başlar; kesin sizde büyü vardır derler. Siz de hele bir baktıralım dersiniz ve duyduğunuz bir hocaya gidersiniz. Zaten bu düşünceyi kafanıza atan teyzeler nerede hoca var bunu da çok iyi bilirler. Hoca suya bakar, ota çöpe bakar, isminizi alır ebced hesabı yapar, birazda sizi dinler hükmü verir. Sende papaz büyüsü var, kara büyü var vs. Zaten siz o anda çökersiniz. Biraz da gaz verirler çok zor çözülür bu büyü falan. Artık betiniz beniz atar. Oradan o hocaya oradan o hocaya dolaşır durursunuz artık. Kimisi iki bardak mazot içirir, kimisi kablumbağa eti yedirir, artık sosyeteye madara olursunuz.

1. “Onunla (büyüyle) Allah’ın izni olmadıkça hiç kimseye zarar veremezlerdi.” (Bakara, 102)

ayetiyle ifade edildiği gibi büyü ancak Allah’ın izniyle tesir eder. Felak ve Nas surelerinin inmesinden sonra büyünün salih mü’minler üzerindeki tesiri kalkmıştır. Öncelikle bozulmayacak büyü yoktur. Büyünün bozulması o kadar güç ve hoca hoca dolaşmayı gerektirecek bir mesele değildir. “Allah hiçbir dert göndermemiş ki, dermanını da göndermesin.” (Müslim, selâm 69)

2. Sende papaz büyüsü, kara büyü vs var hikayesine inanmayın. “Göklerde ve yerde Allah’tan başka kimse gaybı bilmez.” (Neml, 65)

hükmü apaçık ortada dururken insan kimin, nasıl ve neyle yaptığını gözüyle görmediği; şahitlerle delillendiremediği konuda nasıl hüküm verebilir ve sana büyü yapılmış diyebilir? 3-5 hoca, medyum lakaplı kişi dolaşın. Hiçbirinin dediği birbirini tutmaz. Birisi papaz büyüsü, biri adet kanı içirmişler, diğeri domuz yağı kullanılmış vs derler. Çoğu sallıyor. Bir belgeselde seyretmiştim. Yapımcı 10 kadar falcı vs dolaştı. Hiçbirisi aynı şeyi söylemedi.

Ancak malzemesini ilk defa siz kendiniz bizzat bulduğunuz zaman büyü yapıldığını düşünebilirsiniz. Gittiğiniz hoca, medyum takımının, tasın üzerine Kur’an-ı Kerim koyup muskalar getirtmeleri sizi yanıltmasın. Kişi kendisi büyü yaptığı zaman ve bunu meslek haline getirdiği an cinni şeytanların himmeti altına girer. “İnsanlardan bazıları, cinlerden bazılarına sığınırlardı; bu da onların azgınlıklarını artırırdı.” (Cin, 6) Cinni şeytanların eşya taşıma ruhsatı olanlar bunlarla çalışmaya başlar. “Sonra Süleyman müşavirlerine dedi ki: Ey ulular! Onlar teslimiyet gösterip bana gelmeden önce, hanginiz o melikenin tahtını bana getirebilir? Cinlerden bir ifrit; Sen makamından kalkmadan ben onu sana getiririm. Gerçekten bu işe gücüm yeter ve bana güvenebilirsiniz, dedi.” (Neml, 38-39) Siz gittiğinizde getirilen muskalar ölmüş insanların muskalarıdır ve cinni şeytanlar tarafından getirilir.

Size “Falanca yere git orada büyüyü bulacaksın.” denilerek tarif edilen yere malzemeleri yine aynı cinni şeytanlar bırakır. Zaman zaman bırakmaya devam ederek insanı, büyünün yenilenmeye devam edildiğine inandırırlar.

Bu kişilerin size ait bilgileri bilmeleri ise tamamiyle cinni şeytanlardan aldıkları destek iledir. Sizde büyük bir günahınızdan girmiş ve size içinde bulunduğunuz sıkıntıları yaşatan bir cinni şeytan varsa, sizdeki cinni şeytan ile hoca ve medyumun cinni şeytanı konuşarak ona bilgi verirler. Siz de bu adam benimle ilgili herşeyi biliyor sanırsınız.

Bir kısmı da sizin ve annenizin ismi üzerinden sizde büyü olduğunu söylerler. Sadece ismin rakamlarının toplamı üzerinden yapılan sende büyü var, cin var veya nazar var ifadesi ne kadar güvenilir olabilir ki? Bu konuda da günde defalarca cinni şeytan musallatına maruz kalan insana sende birşey yok dediklerine şahit oldum.

3. En ucuz büyü piyasada birkaç yüz liradan aşağı değil neredeyse. Kim sizin için o parayı verecek? Papaz büyüsü için internette 7000 tl isteyen bile var.

Bana büyü yapılmış havasına kaptırır da kim yaptı acaba, şu mu yaptı bu mu yaptı moduna bir girerseniz işte o zaman yandınız. Ömür boyu çekersiniz artık derdi. Ben neredeyse 30 yıldır bana büyü yapıldı hala çözemedik diye dolaşan insan gördüm, neden? Çünkü büyü günahında ötesinde şirktir. “Kim (sihir maksadıyla) bir düğüm vurur sonra da onu üflerse sihir yapmış olur. Kim sihir yaparsa şirke düşer. Kim bir şey asarsa, o astığı şeye havale edilir.” (Nesâî, Tahrîm 19) bana falanca büyü yaptı demek veya zannetmek şirk iftirasıdır. İşte insan o zaman çarpılır ve cinni şeytan bedene girme ruhsatı alır. Siz ithama/iftiraya devam ettikçe o musallat güçlenir ve size sıkıntı vermeye başlar. Namazlarınızı bırakır, psikolojik problemler yaşarsınız. Masum kadına zina iftirası için dört şahit istenirken, sonucu şirk iddiası olan büyü fiili içinde elbette şahit istense gerekir. “Korunan (iffetli) kadınlara (zina suçu) atan, sonra dört şahit getirmeyenlere de seksen değnek vurun ve onların şahitliklerini ebedi olarak kabul etmeyin. Onlar fasık olanlardır.” (Nur, 4) Piyasada ki birçok insan büyüden değil bu iftira-itham fiilinden çarpılmış haberi yok. Bu arada şüphenilen kişi hakkında beddualar, gıybetler gırra gider. Siz büyüden değil asıl bunlardan çarpılmaya devam edersiniz. Böylece katman katman dertleriniz artmaya devam eder.

4. Hocalar size büyüden ötürü cin girmiş, midene oturmuş derler. Bu da koca bir yalandır.

Cinni şeytanlar ancak kişinin günahı sebebiyle insana girme ruhsatına sahiptirler. “Şeytanların kime ineceğini size haber vereyim mi? Onlar, günaha, iftiraya düşkün olan herkesin üzerine inerler.” (Şuara 221-222) Gerçek şu ki, iman edenler ve Rablerine tevekkül edenler üzerinde onun (şeytanın) hiç bir zorlayıcı gücü yoktur.” (Nahl, 99) Ayetleri bize cinni şeytanın ancak günah yoluyla gireceğini ve salih, özellikle büyük günahlardan uzak duran insanlara hiçbir zarar veremeyeceğini ifade ederler. Büyü ile cinni şeytanın vücuda girip musallat olacağına dair hiç bir ayet ve hadis yoktur.

5. Hoca ona muska verir de takar, okunmuş sularla yıkanmaya kalkarsa asıl o zaman yandı.

“Kim, muska (temîme) takarsa, Allah’a şirk koşmuştur.” (Ahmed b Hanbel, 16781), “Her kim, (kendisine fayda verdiğine veya kendisinden zararı giderdiğine inanarak) muska takarsa, Allah, hayatta onun hiçbir işini tamamlamasın.” (Ahmed b. Hanbel, 17372)

Allah Resulü, bir adamın pazusunda altın bir bilezik görmüş. Onu kınayan bir dille: “Bu da ne?” diye sormuş. Adam; “Omzumdaki bir hastalıktan dolayı takıyorum.” deyince kendisine şu cevabı vermiş. “Aman bu bilezik, senin hastalığını daha da arttıracaktır. Çıkar, at. Eğer bu senin üzerindeyken ölecek olursan ebediyyen iflah olmazsın.”

Bu zavallı hocaların bir kısmı size koruyucu cin verir; daralınca onu çağır der. Bazısı yemeğe başlarken veya daraldığın zaman “Ben falanca hocanın koruması altındayım de.” der. Sizi şifa ve korunmayı Allah’tan beklemek yerine kula umut ettirerek şirke düşürürler.
Muskayı takan, kuldan korunma uman kişi artık şirke düştüğü için Allah’ın Hâfiz isminin dışına çıkar tam musallatlara açık olur. Derdi bir iken bin olur ve cahil hocaların arasında dolaşır durur artık.

Bakın bir danışanımın yaptığı bazı uygulamalar; “Bazı hocalar koruyucu cin verdiler, muska da taktım bir ara, okunmuş su da verildi, deriye tuz döküldü, ayrıca bir et parçasına bir şeyler okundu köpeklere verildi ve bazı cinnilerin isimlerini yaktık.” Bunların hangisinin İslam’la, Kur’an’la, sünnetle alakası var? Sanırsınız kızılderili veya Afrikalı büyücüye gitmiş. Nerede Felak, nerede Nas sureleri?

NE YAPILMALI?

Öncelikle bu sıkıntıların temelinde yapılan büyülerin değil kendi hata ve günahlarının olduğunu bilecek. Allah’a isyan, şirk ve büyük günahlardan hangisini işlediğini tesbit edecek. Anne babasının veya mazlumun bedduasını mı aldı, miras yüzünden akrabaları lanet mi etti, bir yetimi mi üzdü, haram kazanç elde edip yedi mi, zekata dikkat etmedi, faizle fazla mı haşir neşir oldu, bir yuva mı yıktı vs onlara ciddi bir nedamet ile tevbe edecek. Mağdurlarla helalleşecek. Sonra;

1. İlk olarak, şu kişi bana büyü yaptı ifadesi için tevbe edecek. Büyü yapanı görmüş ve bulmuşsa ona dua edecek.

“Allah’ım (eşime ve çocuklarıma) anneme ve babama, (eşimin anne ve babasına ve soyuna) ve soyumuzdan ölmüş ve sağlara büyü, hased ve nazar yapan ve yaptıranların günahlarını affeyle. Allahım! sen affetmeyi seversin, affedenleri de seversin. Ben onları affettim, sende onlara affınla muamele buyur. Allah’ım! Onlar şüphesiz bu hatayı ve günahı nefislerine ve şeytana uyarak yaparlar. Onlardan ve tüm mü’minlerden bu hata ve günahı işleyenlerin Senden affını diliyorum. Ben tüm bu günahlarım için
Tevbe ettim Estağfirullah Ya Ğaffar
Birahmetike Ya Erhame’r-Rahimin.”

2. Bu konuda kimin hakkında büyü yaptı ithamında bulunuldu ise ondan helallik isteyecek veya onun zatına dua edip sevabını ona bağışlayarak 10 fakire fitre miktarı sadaka verecek.

3. Allahım! (eşime ve çocuklarıma), bugüne kadar yapılmış olan hased, kıskançlık, nazar, iftira ve her türlü el ve dil büyülerinin bozulması, ortaya çıkması ve iptali niyetiyle niyet ettim Kur’an-ı Kerim okumaya.

Ayet’el Kürsi Nas, Felak, İhlas, Fatiha surelerini çokça okusun. İlla belli bir sayıda olması gerekmez.

4. Büyü malzemelerini bulduysa Ayet’el Kürsi, Felak, Nas okuyup açsın. Yakıp gömsün.

Allah’ın izni ile bir şeyi kalmaz. Bu uygulamaya rağmen sıkıntıları devam ediyorsa, derdinin büyüden değil musallat belasından olduğunu anlasın.