fbpx
İLETİŞİM +49 163 339 33 99

Metafizik Danışmanlık

Maalesef insanın yaratıldığı günden beri düşmanı olan şeytan insana binbir türlü dert sarmakta ve böylece insanın dünya hayatını ızdıraplara boğduğu gibi ahiretini de hüsrana uğratmayı hedeflemektedir.

“Her kim Rahmân’ın öğüt ve uyarılarla dolu kitabı olan bu Zikrine karşı ilgisiz ve duyarsız kalırsa, onun başına, kendisini gölge gibi takip eden bir şeytan ordusu musallat ederiz.”(Zuhruf 36) Ateşten yaratılmış bir varlık olan şeytan kendisine verilen izinle avanesinden fertleri insanın bedenine göndermektedir. Günah sebebiyle gelen şeytan günahın çeşidine göre bedenin farklı bölgelerine yerleşmektedir. İnsanı şu beş konuda etkilemektedir.

 1. Şeytan ateşten yaratılmış ve tahrip gücüne sahip negatif bir enerji kaynağıdır. Bedenin yerleştiği noktasında hem hücreleri bir radyasyon kaynağı olarak tahrip ederek hastalıklara yol açmakta,
 2. Karakteri olumsuz etkilemekte(inat, öfke, kıskançlık vs duyguları)
 3. Psikolojiyi bozarak hastalandırmakta(Depresyon, bipolar, panik atak vs)
 4. Eşlerin arasını bozarak boşanmalara sebep olmakta.
 5. Ekonomik düşünce yapısını etkileyerek bereketsizliğe sebep olmaktadır. Yanlış zamanda yatırım, gerekmeyeni alma, pahalıyken alma, cimrilik, ve savurganlık gibi karakteri etkilemektedir. 

Tevbe ve sadakalar şeytanın bu ruhsatını bitirmekte ve kişi normale dönmektedir. Günahlarının neticesinde fiziki ve ruhi musibetlere maruz kalan bizlere şifa, Kur’an ve sünnet çerçevesinden gelmektedir. Bu uygulamaların bir kısmı için belirtilen miktarlar Kur’an ve sünnet kaynaklı olarak fıkıh kitaplarında yer almış olmasına karşın, bir kısım uygulamaların miktar ve sayıları da uzun tecrübeler sonucu elde edilmiş kazanımlardır. Bu miktar ve sayıdaki uygulamalar, vücudumuzun farklı bölgelerine, günahlarımızın neticesi olarak yerleşmiş ve bize ızdırap veren, şeytanın sebep olduğu negatif enerjilerin temizlenmesinde oldukça etkilidirler. 

Bu başlık altında şu konularda çözümler sunuyorum. 

 • Musallattan Kurtuluş
 • Büyü ve nazara yaklaşım nasıl olmalıdır?
 • Parasal Darlık
 • Maddi ve Manevi Sıkıntılar
 • İç Konuşmalar
 • Mürüvvet Sıkıntısı-Evlenememe
 • Abdest Alamama-İbadet Edememe
 • Görüntü görme ve sesler duyma.
Ask ChatGPT
Set ChatGPT API key
Find your Secret API key in your ChatGPT User settings and paste it here to connect ChatGPT with your Tutor LMS website.