fbpx
İLETİŞİM +49 177 261 55 66

Ruhsal Sorunlar

    Peygamber Efendimiz her insanın kalbinde bir melek bir de şeytanın olduğundan bahsetmektedir.

Sizden hiç kimse yoktur ki ona, biri şeytandan diğeri melekten olmak üzere yanından ayrılmayan iki “karin” tevkil edilmemiş (görevlendirilmemiş) olsun!”

“Size de mi ey Allah’ın Resûlü!” denildi.

Bana da!” buyurdular. Ancak, Allah ona karşı bana yardım etti de o bana teslim oldu. Artık o bana hayırdan başka bir şey emretmiyor!” [1]

Günah ve şeytanın insan üzerindeki etkileri, üzerinde çalışılması gereken olgulardır. Şeytan ve avanesi Kuran-ı Kerimin ifadeleriyle; insanları kendisini göremeyecekleri cihetten görür, sırât-ı müstakîm üzerine oturup insanlara sağlarından, sollarından, önlerinden, arkalarından yanaşır[2], Allah’ın emirlerini çiğneyip haramları işlemeye sevk eder[3], insana vesvese verir[4], kötülükleri süsleyip güzel gösterir[5], kötü düşünce verir, kötülüğe teşvik eder[6], dürtükler[7], fısıldar[8], iyi işleri yapma iradesini etkiler, unutturur[9], uyuşukluk verir,  sıkıştırır, boş kuruntulara sürükleyip yalancı vaatlerde bulunur[10], hile ve tuzaklar kurar[11], düşmanlık ve kin duygusu verir[12], haset ettirir[13], insanların arasına düşmanlık atıp onları birbirine düşürür[14], sihri ve büyüyü öğreterek kafir eder[15].

Ayrıca şeytan, haksız kazanç elde ederek haram lokma[16] ve faiz yeme[17], insanların birbirlerine güzel söz söylememeleri sebebiyle sosyal ilişkileri bozma[18], körü körüne ataları taklît etme[19], haberin kaynağını araştırmadan yalan yanlış toplum içinde yayma[20], gereksiz yere saçıp savurarak israf etme[21], bilgisizce tartışma[22], barışı bozma[23], homoseksüellik[24], lezbiyenlik[25], zina[26] gibi eylemlerle, cinsel sapkınlıkta bulunma[27], gösteriş için yardım etme[28] içki içme ve kumar oynamaya yöneltme[29],  cimriliğe sürükleme[30] v.b gibi yönlerde de şeytanın telkinlerine Kuranda dikkat çekilmektedir.

Günahlarla insana tesir eden ve psikolojisinin bozan şeytanın tevbe, istiğfar ve sadaklarla bu tesirlerinin kaltığını ve kişilerin psikolojik rahatsızlıklarının çözüldüğünü tecrübe ediyoruz. 

Destek verdiğim bazı psikolojik problemler:

*Panik atak

*Anksiyete bozukluğu

*Depresyon

*Duygu durum bozukluğu

*Aşırı öfke-kıskançlık-inat gibi duygu problemleri

*OKB-Takıntı


 

 


[1] Müslim, Münâfıkûn 69, (2814)

[2] Af, 16-17, 27.

[3] Bakara, 169; Nisâ, 119; Meryem, 83; Fâtır, 6.

[4] Nas, 1-6

[5] En‘âm, 43; Enfâl, 48; Nahl, 63; Fussılet, 25; Neml, 24; Ankebût, 38.

[6] Nur, 21

[7] Fussilet 41,36

[8] Mücadele, 10

[9] Mücadele, 19

[10] Nisâ, 119-120; İsrâ, 64; Hac, 52-53; Muhammed, 25

[11] Nisâ, 76; Af, 200-201; Enfâl, 11; Yûsuf, 5; Mü’minûn, 97; Mücâdele, 10; Nâs, 4-6.

[12] Maide, 90-91

[13] Felak, 1-5

[14] ide, 91; En’âm, 121; İsrâ, 53; Yûsuf, 100.

[15] Bakara, 102

[16] Bakara, 168

[17] Bakara, 275

[18] İsrâ, 53

[19] Lokman 31/21-22

[20] Nisâ 4/83

[21] İsrâ 17/27

[22] Hacc 22/3

[23] Bakara 2/208

[24] Araf 7/55

[25] Nisa 4/15

[26] İsrâ 17/32

[27] Nur 24/21

[28] Nisa 4/38,39

[29] Mâide 5/90,91

[30] Bakara 2/268

Ask ChatGPT
Set ChatGPT API key
Find your Secret API key in your ChatGPT User settings and paste it here to connect ChatGPT with your Tutor LMS website.