fbpx
İLETİŞİM +49 177 261 55 66

Hocalar İle Bakım Yaptırmak Doğru mu?

Hocalara bakım yaptırmak doğru mu?

Bugün bir çok kişi çözüm bulamadığı problemler için havasçı hocalara bakım yaptırmaktadır. Anne ismi ve doğum tarihi ile yapılan bakımda kişide büyü mü, nazar mı olduğu söylenmekte ve çözüm için muskalar, okunmuş sular ve ritüeller verilmektedir.

Bu hocalar, genelde art niyetli olmamakla birlikte yapılan iş yanlış hatta şirk olarak nitelendirilebilir. Gaybı ancak Allah’ın bileceği Kur’anda birçok ayette belirtilmiştir. Bu hocalar gayba ait bir bilgiyi, islamda var olmayan havas ilmi üzerinden vermektedirler.

Gayb, Bediüzzaman’ın 19. Mektupta Peygamberimizin istikbale ait verdiği bilgi örneklerinden ötürü sadece gelecekle alakalı olduğu düşünülmektedir. Oysa İslam Ansiklopedisinde gayb şöyle tanımlanıyor:

“Kur’an’da gayb kelimesinin belirttiği hususları geçmiş tarihî olaylar, gizli ve sır olan şeyler, bir şeyin veya olayın iç yüzü, fizik dünyada başkalarınca görülemeyen nesneler, görülmeyen ve bilinmeyen her şey, ayrıca Allah, melek, âhiret, cin şeklinde özetlemek mümkündür.”

Bu hocalar güya Kur’anın ve surelerin hadim ve hüddamları ile çalıştıklarını söylemektedirler. Surelerin hadim ve hüddamları olduğuna dair bir bilgi hadis kaynaklarında mevcut değildir.

Biz rahmani müslüman cinlerle çalışıyoruz ifadesi de temelsizdir. Naslarda müslüman cinlerin insanlarla görüşeceğine dair bir bilgi yoktur. Görüştükleri kafir cinler yani şeytandır. Ama şeytan kendisini müslüman olarak tanıtmakta ve rol kesmektedir. Ayette bu husus:

“İnsanlardan bazı kimseler cinlerden bazı kimselere sığınırlardı, onlar da bunları daha sapkın hale getirirlerdi.” (Cin suresi, 6) şeklinde belirtilmiştir.

Bu hocalar sende büyü var diyerek insanları su-i zanna arkasından da iftiralara sevk ederek toplumda fitneyi ateşlemektedirler. Hocaların verdikleri; muskaların, okunmuş su ve ritüellerin ise sünnette yeri yoktur. Verilen dua ve zikirler ise işin süsüdür. Şeytan iyi bir süsleyicidir.

Gaybı bilmeye talip olarak yola çıkan bu hocaların işi ne kadar yanlışsa, onlara gaybı sormakta o kadar yanlıştır. Derdi olan günahlarına baksın ve tevbe etsin.

Başınıza gelen her musibet kendi yapıp ettikleriniz yüzündendir; kaldı ki Allah birçoğunu da bağışlar. (Şura suresi, 30)

Ask ChatGPT
Set ChatGPT API key
Find your Secret API key in your ChatGPT User settings and paste it here to connect ChatGPT with your Tutor LMS website.