fbpx
İLETİŞİM +49 163 339 33 99

İslamda Astroloji ve Yıldızlar

İslamda Astroloji ve Yıldızlar

Kişilerin zayıf ve güçlü yönlerini belirleme, doğum saatinin hayata tesirini ortaya çıkarma, evlenecek çiftlerin uyumu konusunda öngörüde bulunma, şirketlerin kurulmasında strateji belirleme, sezaryen tarihini belirleme gibi amaçlarla yıldızlar ile astrolojik çalışmalar yapılmaktadır.

Peygamber Efendimiz Muhammed Mustafa Sallallahu Aleyhi Vesellem:

“Ümmetim için ahir zamanda en çok korktuğum şey, yıldızlar, kaderi yalan sayma ve şeytanın azdırmasıdır.” Mecmau’z-Zevaid, 7/203

“Kim yıldızlara bakarak bir şey olacağını söylerse sihir yapmıştır.” Ebu Davud, Tıp 22

Katade RadıyAllahu anh şöyle diyor:

Bu yıldızlar üç maksatla yaratıldı:
* Allah onları semaya zinet (ve süs) kıldı.
* Şeytanlara atılacak taş kıldı.
* Geceleri istikamet tayin etmede işaretler kıldı.

Kim yıldızlar hakkında bunlar dışında bir te’vil ileri sürerse (kendi ilave ettiği) hissesinde hataya düşer, nasibini kaybeder, manasız bir yükün altına girer ve hakkında bilgisi olmayan, peygamberler ve meleklerin bile bilmekte aciz kaldıkları bir şeye burnunu sokmuş olur. Allah’a yeminle söylüyorum: Allah hiç kimsenin ne hayatını, ne rızkını, ne de ölümünü herhangi bir yıldızla irtibatlı kılmamıştır. (Aksini iddia edenler) Allah hakkında yalan söyleyerek iftira ediyorlar.” (Kütüb-i sitte, 1697)

Yıldızlar, insanlar ve olaylar üzerinde etkisi olduğuna, hayrı ve şerri etkilediğine inanmak, Allah’la beraber yaratılmışlarda kudret olduğuna inanmak manasına gelir.

Yıldızlar, gaybı bilmek için bir sebep olduğunu iddia ederek, “Bu insan hayatında mutsuz olacak, çünkü filan yıldız doğmuştur” diyerek, yıldızların ilmini, gaybı bildiğini iddia eden kişi, bu iddiası ile Kur’anı yalanlamış olmaktadır. Çünkü, “De ki: “Göklerde ve yerdeki gaybı Allah’tan başkası bilmez.” (Neml: 65) denmesine karşın, bu ilimlerle uğraşanlar adeta, “Ben de bilebilirim” iddiasında bulunmaktadırlar.

Ahiretini tehlikeye atarak, şirk ve küfrün sınırlarında dolaşmak istemeyen şu sözü rehber edinsin:

“Malayaniyatı terk etmesi, kişinin iyi müslüman oluşundandır.” Tirmizî, Zühd 11

Ask ChatGPT
Set ChatGPT API key
Find your Secret API key in your ChatGPT User settings and paste it here to connect ChatGPT with your Tutor LMS website.