fbpx
İLETİŞİM +49 177 261 55 66

Uzun süredir depresyon yaşayan ve ilaç kullanan bir danışanımızla durumunu irdeledik. Bu arkadaşımızın eşi öğretmen ve kendisi de hatırlı maaşı olan bir işe sahip olmasına rağmen maddi sıkıntıları vardı.

Biraz irdeleyince iki şey dikkat çekiciydi. Arkadaş gerek kendisi için gerekse akrabalarının ihtiyaçları için evlendiği günden beri bankanın kapısından ayrılmamıştı. Zaten mide yanmaları da had safhada olduğu için ilaç kullanıyordu. Faiz günahından gelen enerji midenin sol altına yerleşir ve mide yanmalarıyla kendini hissettirir.

İkinci dikkatimi çeken ise, bu arkadaşımız uzun yıllardan beri sinüzitten rahatsız idi ve devamlı yanında mendil taşımak durumundaydı. Birkaç yıl önce gittiği bir doktor burnunu sümkürmemesi gerektiğini söylemiş kendisine.

İmam bir dostum da 17 bin nüfuslu ilçede Kulak-burun-boğaz doktorunun kendisine şakayla karışık “Bu ilçenin yarısı cenabet geziyor desem yalan olmaz.” dediğini ve o hafta yapacağı bir burun ameliyatına kendisini davet ettiğini aktarmıştı. Doktor, haftada ortalama 2-3 burun tıkanıklığı ameliyatı yapıyormuş. Sigara içenlerde bıyıkların sarardığını veya filtre kullananların filtrelerindeki yağlı katranı görürsünüz. Meğer sigara katranı burun içerisinde katman oluşturuyor ve zamanla tortuya dönüşüyormuş. Zamanla kişi burnundan nefes alamıyor ve bu katran ancak ameliyatla kazınarak temizlenebiliyormuş.

Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem):

‘Sizden biri uykusundan uyanıp abdest alırken burnuna su alıp sümkürsün! Çünkü şeytan onun genzinde geceler!’ buyurdu.” ( Buhari, Bed’ul-Halk, 11)

Burundan giren bazı cinni şeytanlar burun direği ile kulak skolyozu arasındaki mekana yerleşir. Migren ağrılarına sebep olur. Aslında ona cingren demek daha doğru olur. Bayanlarda migren ağrılarının çok olmasının bir sebebi de küpe deliklerini yıkamadaki kusurdur. Küpeyi duş esnasında bir kere çıkarıp takmaları, eğer halkalı küpeyse döndürmeleri gerekir.

Gusülsüz insanlar, mutsuz, karamsar ve gergin olurlar. 27 yaşında ağır depresyon hastası ve iki yıldır evinden çıkmayan bir gencin, gusulü ilk defa 25 yaşında aldığını öğrenmek, şu müslüman memleketindeki insanımızın halini ortaya koymaktadır. Bir tesisatçı da, 50’li yaşlardaki emekli bir askerin banyosunda, gusül tarifini görmenin kendisini şaşırttığını söylemişti. Öğretmenlik hayatımda, 12. sınıf öğrencilerinin en dikkatli dinledikleri konunun gusül olduğunu gördüm. Oysa gusül konusunu, çok daha önce kız çocuğunun anneden, erkek çocuğun babadan öğrenmesi gerekir. Gusülsüzlük hali insanın koruma kalkanının kalktığı ve negatif enerji saldırılarına açık olduğu bir andır. İnsan onların oteline döner. İnsanı koruyan melekler gusülsüz durumda kişiyi terkederler ve kişiye bir atalet hali çöker.

NELERE DİKKAT ETMELİ?

Eskiler guslün şartlarını sayarken; ağıza mazmaza, burna istinşak yapmak ve tüm vücudun iğne ucu kadar kuru kalmamasına dikkat etmek derlerdi. İlmihalde bu mazmaza ve istinşak meselesi şöyle geçiyor;

Fakihler oruçlu olmayanın mazmaza (ağıza su alıp çalkalamak) ve istinşakta (buruna su çekip sümkürmek) mubalağa etmesinin sünnet olduğunda ittifak etmiştir.

İbni Kattan’ın isnadını sahih gördüğü bir rivayette Peygamber (a.s.) şöyle buyurdu:
“Abdest aldığında, oruçlu olmadıkça mazmaza ve istinşakta mubalağa et.”

Lakit b. Sabri’nin hadisi de şöyledir:
“Abdesti güzel al, parmaklarının aralarını hilâlle, oruçlu olmadıkça istinşakta mubalağa et.
(Tirmizi ve diğerleri sahih demiştir. Beş İmam -İmam Ahmed ve dört Sunen sahibi- rivayet etmişlerdir.. Neylu’l-Evtâr, I, 145)
Oruç için mubalağa sünnet değildir; bilakis orucu bozma korkusundan dolayı mekruhtur.

Mazmazada mubâlağa:
Kişinin suyu boğazın en ucuna ve diş ve damak kenarlarına kadar ulaştırmasıdır. Sağ elinin parmağını bunlarda gezdirmesi sünnettir.
İstinşakta: Nefesle suyu genze çekmesidir. Suyun ağızda döndürülüp tükürülmesi sünnettir.

İbni Abbas’ın Peygamber (a.s.)’den haberindeki emre binaen istinşak da sünnettir:
“İki kere mubalağalı olarak istinşak edin ya da üç defa.” (Ahmed, Ebu Dâvud, ibni Mace, Hakim ve Ibnu’l-Carud rivayet edip Îbnu’l-Kattan sahih demiştir.
Hafız ibni Hacer de Tathıs’da zikretmiş, zayıf olduğunu söylememiştir. (Neylu’l-Evtâr, I, 146)

Mazmaza ve İstinşakta Hanefi’lerin kitablarında geçen cümle şöyledir:
İkisi de beş sünneti ihtiva eden muekked sünnetlerdir:
Tertib, üçleme, suyu yenileme, sağ elle yapılmaları, gargara ve (ifsad ihtimalinden dolayı) (ed-Durrul-Muhtar, I, 108) oruçlu olmayanın burun yumuşağını aşarak mubalağa yapması.

Dikkat Edilmesi Gerekenler:

1. Burun Temizliği: Burun direğinin sızlaması değil çekilen suyun genizden gelmesine dikkat edilmeli. Eğer deliklerden birisi tıkalı ise diğerini parmakla tıkayıp öyle su çekmeli ve bu tıkanıklığı açmalıdır. Burnun açılması için lavanta yağını çekmekte çok faydalıdır ve sinüsleri de açar. Zaten böyle bir temizlikten sonra zihninizin açıldığını ve başımızın hafiflediğini hissedeceksiniz.

2. Boğazda gargara; Ağza alınan suyun çalkalanması değil başın geriye doğru kaldırılarak ve gargara yaparak genze kadar indirilmesine dikkat edilmeli.

3. Makat Temizliği; Eskiden insanlar dökme suyla ve oturarak banyo yapıyorlardı. Günümüzde 1 m2’lik dar duşakabinlerde ayakta duş alınıyor. Haliyle makat bölgesi kuru kalabiliyor. Gusül esnasında oturur vaziyetteki gibi makatın temizlenmesine dikkat edilmelidir.

4. Kulak ve göbek deliğinin parmakla yıkanması ve ıslatılması gerekir.