fbpx
İLETİŞİM +49 163 339 33 99

Musibet İnsana Neden Gelir?

Sual: Bazı hadis-i şeriflerde, Peygamberi sevenin, çeşitli musibet maruz kalacağı ve ona düşmanlık edenin ise, mal ve evladının çok olacağı bildiriliyor. Bunların açıklaması nasıldır?

Cevap: İnsanlara dert, bela, musibet birkaç bakımdan gelir:

1- Bunlardan biri işlediğimiz günahlar sebebiyledir. Bela ve musibetler, günahlara tevbe etmemiz için davettir. İmam-ı Rabbani hazretleri buyuruyor ki: Belaların gelmesine sebep günah işlemektir. Kur’an-ı kerimde mealen buyuruluyor ki:

 • “Size gelen musibet, işlediğiniz [günahlar] yüzündendir.” [Şura 30]
 • “Sana gelen kötülük, kendindendir, (günahların yüzündendir.)” [Nisa 79]
 • “Bir millet, kendini bozmadıkça, Allah onların hallerini değiştirmez.” [Rad 11]

2- Bela, hastalık ve musibetler, günahların kefareti [affolması] için gelir. Dünyada musibetlere maruz kalıp da güzelce sabreden kimse, ahirete günahsız gider. Hadis-i şeriflerde buyuruluyor ki:

 • “Her musibet, affedilecek bir günah için gelir.” [Ebu Nuaym]
 • “Mümine gelen her sıkıntı, günahlarına kefaret olur.” [Buhari]
 • “Müminin günahları affoluncaya kadar bela ve hastalık gelir.” [Hakim]

İnsan kendisine gelen beladan hoşlanmaz. Halbuki günahları affolacak ve güzel sabrederse ahirette büyük nimetlere kavuşacaktır. Kur’an-ı Kerim’de mealen buyuruldu ki:

“Hoşlanmadığınız şey sizin iyiliğinize; sevdiğiniz şey de, kötülüğünüze olabilir. Siz bilmezsiniz, Allah bilir.” [Bekara 216]

3- Cennette yüksek derecelere kavuşması için mümine musibetler gelir. Bunun için Peygamberlere çok bela gelmiştir. Hadis-i şeriflerde buyuruluyor ki:

 • Nimete kavuşması için insana musibet gelir. [Buhari]
 • Musibet, kavuşulacak bir derece için gelir. [Ebu Nuaym]
 • Allahü teâlânın hayrını murad ettiği kul, belaya maruz kalır. [Taberani]
 • Kişi, hep sıhhat ve selamette olsa idi, bu ikisi onun helakı için kâfi gelirdi. [İ.Asakir]
 • Mümin, keler deliğine saklansa, ona, eza edecek biri musallat olur [Beyheki]
 • Dünya, [Cennetteki nimetlerin yanında] mümine zindandır.) [Müslim]
 • Allah’ı ve Resulünü seven, belaya [hazırlıklı olsun] zırh giysin!) [Beyheki]
 • En şiddetli bela, Peygamberlere, velilere ve benzerlerine gelir. [Tirmizi]
Ask ChatGPT
Set ChatGPT API key
Find your Secret API key in your ChatGPT User settings and paste it here to connect ChatGPT with your Tutor LMS website.