fbpx
İLETİŞİM +49 177 261 55 66

Tevbe Terapisi Nedir?

Maalesef insanın yaratıldığı günden beri düşmanı olan şeytan insana binbir türlü dert sarmakta ve böylece insanın dünya hayatını ızdıraplara boğduğu gibi ahiretini de hüsrana uğratmayı hedeflemektedir.

“Her kim Rahmân’ın öğüt ve uyarılarla dolu kitabı olan bu Zikrine karşı ilgisiz ve duyarsız kalırsa, onun başına, kendisini gölge gibi takip eden bir şeytan ordusu musallat ederiz.”(Zuhruf 36) Ateşten yaratılmış bir varlık olan şeytan kendisine verilen izinle avanesinden fertleri insanın bedenine göndermektedir. Günah sebebiyle gelen şeytan günahın çeşidine göre bedenin farklı bölgelerine yerleşmektedir. Şeytan ateşten yaratılmış ve tahrip gücüne sahip negatif bir enerji kaynağıdır. Bedenin yerleştiği noktasında hem hücreleri bir radyasyon kaynağı olarak tahrip ederek hastalıklara yol açmakta, hem karakteri olumsuz etkilemekte(inat, öfke, kıskançlık vs duyguları), hem de psikolojiyi bozarak hastalandırmaktadır (Depresyon, bipolar, panik atak vs).

Tevbe ve sadakalar şeytanın bu ruhsatını bitirmekte ve kişi normale dönmektedir. Günahlarının neticesinde fiziki ve ruhi musibetlere maruz kalan bizlere şifa, Kur’an ve sünnet çerçevesinden gelmektedir. Bu uygulamaların bir kısmı için belirtilen miktarlar Kur’an ve sünnet kaynaklı olarak fıkıh kitaplarında yer almış olmasına karşın, bir kısım uygulamaların miktar ve sayıları da uzun tecrübeler sonucu elde edilmiş kazanımlardır. Bu miktar ve sayıdaki uygulamalar, vücudumuzun farklı bölgelerine, günahlarımızın neticesi olarak yerleşmiş ve bize ızdırap veren, şeytanın sebep olduğu negatif enerjilerin temizlenmesinde oldukça etkilidirler.